Slide

Ďalší grantový úspech Katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu. 

Rozpis elektronických kurzov pre predmety zimného semestra

Milí študenti,v prehľadnej tabuľke nájdete adresu elektronického kurzu ku každému Vášmu predmetu zo zimného semestra. Prístup do tohoto kurzu Vám poskytne vyučujúci.

DIVAI 2020

V dňoch 21.-23. september sa v Štúrove uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

Tlačíme ochranné štíty pre zdravotníkov

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre slovenských zdravotníkov.