FITPED naučí programovať každého

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol 8. a 9. novembra 2018 úspešne odštartovaný medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education).

Týždeň vedy a techniky

Dňa 6. novembra 2018 navštívili Katedru informatiky žiaci zo Základnej školy SNP 5 v Šuranoch.

Konferencia BUM!

Jednodňová konferencia BUM! je venovaná budúcim učiteľom, študentom učiteľského smeru na UKF v Nitre.

Tvorba maturitných zadaní z informatiky podľa nových cieľových požiadaviek.

Školský rok je predo dvermi, my však už teraz myslíme oveľa ďalej. V septembri sa totiž budeme venovať maturite.