Konferencia BUM!

Jednodňová konferencia BUM! je venovaná budúcim učiteľom, študentom učiteľského smeru na UKF v Nitre.

Tvorba maturitných zadaní z informatiky podľa nových cieľových požiadaviek.

Školský rok je predo dvermi, my však už teraz myslíme oveľa ďalej. V septembri sa totiž budeme venovať maturite.

IT tábor

Po minuloročnej dobrej skúsenosti sa aj tento rok na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v dňoch 16. – 20. júla 2018 konal týždenný detský letný tábor IT.

Vedecký jarmok

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Galéria MLYNY pripravila pre žiakov základných a stredných škôl netradičnú