DIVAI 2020

V dňoch 4.-6. máj sa v Štúrove uskutoční 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

UKF členom Digitálnej koalície

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa stala 69. právoplatným členom Digitálnej koalície, ktorej cieľom je zlepšiť praktické zručnosti Slovákov v oblasti digitalizácie a informačných technológií.

Gratulujeme! Philosophiae doctor z Katedry informatiky

Gratulujeme Mgr. Michalovi Kuchárikovi PhD. k úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému Modelovanie edukačných procesov pomocou Petriho sietí a získaniu titulu philosophiae doctor z Teórie vyučovania informatiky.

Girl’s day na Katedre informatiky

Dá sa programovať aj inak ako v škole? – odprezentujeme riešenie, ktoré svieti, reaguje na podnety, a dokonca posiela aj správy. Vyskúšate si zábavné programovanie s využitím grafického blokovo orientovaného programovacieho jazyka a programovateľným mikropočítačom BBC micro:bit. Čo dokáže umelá inteligencia? – Dokáže umelá inteligencia rozpoznať slová, zvieratá, tváre? A dokáže namaľovať obraz? Alebo skomponovať…