Spúšťame MikroTik Academy

Katedra informatiky FPV UKF v Nitre od tohto akademického roka spúšťa program MikroTik Academy.

FITPED uľahčí výučbu programovania

V septembri 2021 bol na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ukončený medzinárodný projekt FITPED (Work-based Learning in Future IT Professionals Education), na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Španielska.

DIVAI 2020 indexovaný vo Web of Science

Výstup (Zborník vedeckých článkov) z 13. ročníka medzinárodnej konferencie DiVAI 2020, ktorá sa uskutočnila 21. až 23. septembra 2020 v Štúrove pod organizačným vedením Katedry informatiky FPV UKF v Nitre, Univerzity Hradec Králové a OZ DiVAI Nitra, bol 16. augusta 2021 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií Web of Science (Clarivate analytics).

Česko-slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky

Naši úspešní absolventi magisterského štúdia učiteľstva informatiky Mgr. Silvia Haringová a Mgr. Jakub Šajben sa zúčastnili spoločnej študentskej vedeckej konferencie Českej a Slovenskej republiky v oblasti didaktiky informatiky.