Slide

IT Akadémia – prednášky

Milí študenti, pozývame Vás na blok informatických prednášok určených pre neinformatikov, ale i začínajúcich informatikov, ktorý sa uskutoční v rámci projektu IT akadémia – vzdelávania pre 21. storočie (IT pre prax).

Programátorská súťaž IT v Nitre

Na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied sa po druhýkrát uskutočnila programátorská súťaž pre stredoškolákov IT v Nitre.

Ďalší grantový úspech Katedry informatiky

Katedre informatiky FPV sa podarilo uspieť v grantovej výzve Nové IT zručnosti pre potreby regiónu. 

Rozpis elektronických kurzov pre predmety zimného semestra

Milí študenti,v prehľadnej tabuľke nájdete adresu elektronického kurzu ku každému Vášmu predmetu zo zimného semestra. Prístup do tohoto kurzu Vám poskytne vyučujúci.