DIVAI 2020

V dňoch 21.-23. september sa v Štúrove uskutoční 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DiVAI 2020 – Distance Learning in Applied Informatics.

Tlačíme ochranné štíty pre zdravotníkov

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV UKF v Nitre tlačia ochranné štíty pre slovenských zdravotníkov.

Prerušenie prezenčnej výučby v súvislosti s koronavírusom od 9. marca do odvolania

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a vzhľadom na dostupné informácie ohľadom šírenia koronavírusu zavádza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre tieto preventívne opatrenia

Deň otvorených dverí na Katedre informatiky

Deň otvorených dverí sa uskutočnil 13.2.2020 v rámci Dňa otvorených dverí na UKF.