Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Super program vždy vyžaduje viac pamäte ako máme.

Zamestnanci

Hľadáte dôležité informácie o personálnom zložení Katedry informatiky, odborných publikáciách a projektoch jednotlivých členov Katedry informatiky? Zaujímajú Vás naše osobné stránky?

Štruktúra Katedry informatiky

Štúdium

Chceli by ste u nás študovať aplikovanú informatiku a nemáte dostatok informácií? Hľadáte možnosti uznávanej certifikácie? Aké možnosti ponúka Katedra informatiky pre svojich študentov?

Štúdium aplikovaná informatika 

Projekty

Zaujímate sa o možnosti vedecko-výskumnej  spolupráce? Hľadáte zahraničného alebo domáceho partnera? Akým smerom sa uberá spolupráca Katedry informatiky s praxou?

Projekty Katedry informatiky

Publikácie

Aké je odborné zameranie publikácií Katedry informatiky? Zaujímajú Vás publikácie pracovníkov katedry? Hľadáte informácie o publikáciách vydaných v rámci nami organizovaných podujatí?

Publikačná činnosť Katedry informatiky

Hlavná stránka
Nedeľa, 23 Október 2016, meniny má: Alojza zajtra: Kvetoslava
Katedra informatiky

 
Seminár Mobilné technológie vo vyučovaní informatiky PDF Vytlačiť

Dňa 14. 10. 2016 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v organizácii Katedry informatiky uskutočnil odborný seminár Mobilné technológie vo vyučovaní informatiky pre učiteľov a študentov učiteľstva informatiky. Cieľom seminára bolo prezentovať koncepciu využívania mobilných technológií vo vyučovaní predmetu informatika, ktorá vznikla na KI FPV UKF v rámci riešenia projektu KEGA 055UKF-4/2014 Mobilné technológie v škole pre 21. storočie.

Na seminári vystúpila s pozvanou prednáškou „Učíme se s tabletem“ PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. zo Západočeskej univerzity v Plzni.

Fotogaléria

Čítajte viac...
 

Katedra informatiky oslávila 25 rokov

V mesiaci jún 2016 Katedra informatiky FPV UKF v Nitre oslávila 25 rokov od svojho vzniku. Túto udalosť si pracovníci katedry pripomenuli na slávnostnom zasadnutí katedry, ktoré sa konalo 23.6.2016 na pôde materskej fakulty. Prítomní boli okrem súčasných zamestnancov KI aj pozvaní hostia z UKF, ako aj z priateľských katedier a pracovísk zo Slovenska a Českej republiky.

Súčasťou oslavy bola prezentácia výsledkov katedry za stávajúce obdobie činnosti, ako aj priateľské stretnutie všetkých zúčastnených na tomto slávnostnom stretnutí.

Fotogaléria

 
Katedra informatiky otvára doktorandské štúdium v programe Teória vyučovania informatiky PDF Vytlačiť

V akademickom roku 2016/2017 otvára Katedra informatiky FPV UKF v Nitre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v odbore 9.2.3 Teória vyučovania informatiky. Všetky dôležité informácie, vrátane tém dizertačných prác, je možné nájsť na webovej stránke Fakulty prírodných vied. Termín zaslania prihlášok je 31.5.2016.